اسپری دوفاز بیلیارد

  • کراتین عطر مو
  •  حجم ۲۵۰mil
  • نرم کننده
  • مخصوص موهای کراتین
  • صاف کننده
  • عایق حرارتی مو

180.000 تومان