میسلار واتر درخت چای اولاین

  • روغن چای سبز
  • عصاره خیار
  • حاوی الورایه
  • کاهش و جلوگیری از جوش
  • کنترل کننده چربی
  • تسکین دهنده تحریکات پوستی
  • مناسب انواع پوست
  • گیاهی
  • برند فرانسه

210.000 تومان