پودر دکلره آیون پلکس

  • بدون گرد و غبار
  • حداقل آسیب رسانی به ساقه
  • روشن کننده تا 9 درجه
  • همراه با مواد محافظت کننده ساختار مو
  • حجم 500 گرمی

425.000 تومان